Click to order
OBCHODNÍ PODMÍNKY
  1. Základní ustanovení:
Internetový obchod www.irisboutique.cz provozuje Xea Company s.r.o IČO: 24281662 DIČ: CZ24281662, se sídlem Jaurisova17, Praha – Nusle, 140 00

2. Objednávky
Veškeré objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil
a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva mezi kupujícím
(Vy) a prodávajícím (IRIS) vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky. Kupní smlouva nenabude platnosti pouze v případě,
že z naší strany nebyla objednávka potvrzena. O takovém případě budete upozorněni. K nepotvrzení objednávky by mohlo dojít zejména v případě, že vámi objednaný výrobek není na skladě nebo jej nelze vyhotovit. Pokud by se měla vyskytnout jakákoli problémová situace s vaší objednávkou, budeme vás bezprostředně kontaktovat.
IRIS si vymezuje právo zrušit nebo nepřijmout objednávky, které nesplňují náležité požadavky.

3. Dostupnost zboží
IRIS je aktualizováno tak často, jak je to jen možné. Nemůžeme však ručit, že určitý výrobek bude vždy
k dostání. Veškerá nabídka zboží je k dostání po dobu zásob materialu na skladě. Pokud vám nejsme schopni objednané zboží dodat, upozorníme vás následně po přijetí objednávky.
V případě, že za zboží bylo již zaplaceno, obratem navrátíme peníze.

4. Cena zboží a další ujednání
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo měnit ceny zboží nabízeného v tomto elektronickém obchodě. Cena zboží závazně objednaného kupujícím se rovná ceně tohoto zboží stanovené prodávajícím, tj. provozovatelem tohoto internetového obchodu,
k okamžiku obdržení závazné objednávky prodávajícím. IRIS si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli výrobek, změnit údaje nebo změnit jakýkoli obsah těchto stránek,
a to kdykoli a bez předešlého upozornění.

5. Dodací podmínky
Pokud je zboží skladem, odesíláme zboží ihned po připsání platby na náš účet. Pokud zboží musíme vyhotovit, doručujeme zpravidla ve lhůtě 14 dnů od obdržení objednávky.
V případě momentální nedostupnosti některého
z materiálů, ze kterého výrobek dělame, bude zákazník informován na uvedenou emailovou adresu v objednávce. Standardní dodací lhůta se liší způsobem doručení, který si vybírá kupující. Doručování zboží zajišťujeme prostřednictvím Zásilkovny a kuryrské služby DPD, IRIS neručí
za zboží během přepravy a nemůže tak zajistit náhradu škody způsobenou špatným zacházením dopravce. Kupující je povinen přijatou zásilku řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů
a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně ohlásit přepravci samotnému. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6. Storno objednávky ze strany zákazníka
Pokud si přejete zrušit objednávku, kontaktujte nás na info@irisboutique.cz, do dopisu zahrňte: jméno zákazníka, číslo objednávky, datum objednávky. Pokud vaše zboží bylo již odesláno na vaši adresu, řiďte se pokyny z odstavce 7. – Výměna / vrácení zboží.

7. Výměna / vrácení zboží
V případě, že vámi objednané zboží nevyhovuje vašim představám, máte právo bez udání důvodu zboží vyměnit / vrátit v lhůtě do 7 dnů od převzetí zboží. Podmínky jsou následující:

— zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 24 hodin
od převzetí zásilky
(emailem na adresu info@irisboutique.cz).
— zákazník musí odeslat zásilku na uvedenou adresu (ne dobírkou) nejpozději do 7 dnů od obdržení zásilky. Zákazník za zásilku ručí do doby převzetí do našich rukou, proto doporučujeme zásilku pojistit. Zboží prosíme
o vrácení přes DPD na adresu Jurisova 17, Praha 4 – Nusle. IRIS Atelier.
Vrácené zboží se musí jevit "jako nové", tedy bez sebemenších známek poškození, opotřebení
a znečištění. Zboží musí být navráceno v původním obalu, veškeré štítky, nálepky, loga atd. musí být stále pevně připevněny k výrobku.
— vrácené zboží musí být zasláno zpět s originálem dokladu o koupi zboží v našem internetovém obchodě. Spolu s reklamovaným zbožím doloží zákazník popis,
z jakého důvodu je zboží reklamováno, případně jaké úpravy jsou požadovány, případně číslo účtu kam mají být vráceny peníze.

— v případě vytvoření produktu na míru
či požadavků zákazníka nelze zboží vrátit.

Veškeré případy jsou posuzovány jednotlivě
a pečlivě osobou oprávněnou jednat za IRIS. Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené, provedeme výměnu nebo vrácení financí. Vrací se pouze hodnota zakoupeného zboží, nikoliv poštovné.Ochrana osobních údajů
IRIS respektuje Vaše soukromí. Zaručujeme, že vaše osobní údaje jako je vaše jméno, emailová adresa apod. jsou důvěrné, nebudou předány ke zpracováním třetí straně a budou zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

Pro úspěšné vyřízení objednávky je nutné poskytnout prodávajícímu jméno kupujícího, adresu dodání, fakturační údaje, emailovou adresu a další. Objednáním v rámci internetového obchodu IRIS dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů pro vyřízení objednávky, platby, zprostředkování doručení zboží a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.

Made on
Tilda